Nygatan 13 • 903 27 Umeå
090-133950 (mån-fre 8-12)
Nyheter
2011-04-20
Hållbarhet genom förtätning av stadskärnan
Umehem grundades 2006 av Anders Lindgren och Ulf Sjödin, båda med lång erfarenhet från byggbranschen. Genom åren har man byggt ca 50.000 m2, både hyreslägenheter och kontorsytor, i centrala Umeå. Umehem har en tydlig hållbarhetsvision där strategin är att förtäta de centralt belägna fastigheterna med lägenheter och kontor. Utvecklingen sker i nära samverkan med det egna byggbolaget AR Bygg, tillsammans utgör de båda företagen en viktig samarbetspartner för Umeås hållbara samhällsutveckling.

Umehem anpassar just nu 1.600 m2 kontorsytor varav hälften är påbyggnader för fastigheten Triangeln 25 som ligger på Riddaregatan i centrala Umeå. Här sitter bl.a. Martinsons Såg och Iptor IT Solutions.
– Vi använder oss av en speciell byggmetod där vi tältar in hela fastigheten för att kunna bygga torrt på plats, berättar Hans Westin, byggnadsingenjör.
Metoden borgar även för en god arbetsmiljö eftersom allt arbete utförs i en torr inomhusmiljö. Umehem tillämpade metoden bl.a. vid påbyggnaden av fastigheten Frigg 10 på Nygatan, då uppfördes ett byggnadstält som var 80 meter långt och 1.600 m2 kontorsytor skapades för Socialstyrelsen.

Energioptimering i samband med förtätning
Triangeln 25 byggs nu på uppåt, med balkar av massivt trä.
– Vi har fyra stora projekt på gång här i centrala Umeå. Vi räknar med att kunna förtäta med upp till 15.000 m2 enbart på våra egna fastigheter inom kommande år. Till vår grundidé hör att förvärva centralt belägna fastigheter och bygga på uppåt. Vi identifierar potentiella hyresgäster och anpassar lokalerna efter deras behov så långt det går, förklarar Hans.
I samband med byggnationen görs även effektiviseringar som exempelvis energioptimerande åtgärder. Ett bra exempel är Umehems projekt på Bankgatan, där ett 60-talshus förtätades med en stomme av massivträ. Fastigheten byggdes på med 2.700 m2 och blev därmed ungefär dubbelt så stor. Trots att den totala ytan fördubblades så drar fastigheten inte mer energi idag än innan tillbyggnationen.

Förebild för framtida projekt
Projektet på Bankgatan är en förebild för hur Umehem ämnar arbeta framöver, och ligger helt i linje med den gemensamma ambitionen för samtliga aktörer inom Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat.
– Vi samverkar gärna inom nätverket och med lokala aktörer. Martinsons är en av våra främsta leverantörer av massivträ, exempelvis.
Byggmästare Anders Lindgren, en av huvudägarna av Umehem, syns ofta själv ute på byggarbetsplatserna.
– Anders styr det praktiska arbetet och har hittills varit med i samtliga projekt. Det händer mycket här i Umeå och både Anders och Ulf har varit och är involverade i ett antal intressanta utvecklingsprojekt i centrala stan, konstaterar Hans Westin avslutningsvis.