Nygatan 13 • 903 27 Umeå
090-133950 (mån-fre 8-12)
Nyheter
2007-01-26
Trähusprojektet i kvarteret Styrmannen
Nedan följer 3 artiklar om Umehems träbyggnadsprojekt i kvarteret Styrmannen i centrala Umeå som färdigställdes år 2007. Klicka på artiklarna för att läsa mer:
- Första artikeln är en av många studier av byggprojekt som gjorts inom ramen för nationella träbyggnadsstrategin (vilken tillsattes av regeringen år 2006 för att främja träanvändande i byggnadsverk och som sedan 2009 går under namnet Trästad 2012).
- Andra artikeln härstammar från Träbyggnadsdagen i Umeå den 26 Januari 2007, arrangerat av Träbyggnadskansliet (som verkar för att moderna träbyggnader i ökad utsträckning används på den svenska byggmarknaden).
- Tredje artikeln är ett utdrag ur Skogsindustriernas tidningen Träinformation Nr 1, 2007 (Skogsindustrierna är massa, pappers och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation).
Relevanta länkar: