Nygatan 13 • 903 27 Umeå
090-133950 (mån-fre 8-12)
Nyheter
2015-05-26
Nyproduktion i kvarteret Embla 5
Projektet Embla 5 är nu helt färdigställt.

I en första etapp byggdes de redan befintliga kontorslokalerna på Embla 5 i korsningen Skolgatan/ Magasinsgatan på med tre nya våningsplan med stomme i limträ från Martinsons, se Martinsons pressmeddelande (November 2012) samt artikeln Trä dominerar när energismart kvarter växer i centrala Umeå (24 Maj 2013).

I en andra etapp byggdes ett sjuvåningshus (med garage i källaren) inne i kvarteret. Källaren och den första våningen har en betongstomme medan de övriga våningarna har stommar och bjälklag av KL- och limträ som Martinsons projekterat och levererat, se artikeln Martinsons och Umehem bakom Umeås första sjuvåningshus i trä (29 Mars 2014).

De båda husen har dockats ihop och tillsammans skapa ett komplex på sammanlagt 9000 kvadratmeter där bland andra Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns idag.

I linje med vår miljöpolicy och som medlem i "Nätverket för hållbart byggande och förvaltande" har vi eftersträvat att minimera energiförbrukningen:
  • En viktig faktor för valet av trä har varit de goda miljövärden som trä har där kollagringseffekter och energiåtervinningsmöjligheter gör att klimatpåverkan är positiv eller försumbart negativ.
  • Vi har installerat bergvärmepump (som utnyttjar lagrad solenergi i marken) och frikyla (som återger energi till marken under sommarmånaderna).
  • Med Ecoclimes komforttak kommer fastigheten att få en effektiv och miljövänlig teknik för god inomhuskomfort, se Ecoclimes pressmeddelande (Februari 2014). Installationen av de nya komforttaken är ett referensprojekt inom Miljödriven Tillväxt vid Tillväxtverket.