Nygatan 13 • 903 27 Umeå
090-133950 (mån-fre 8-12)
Nyheter
2013-03-13
Plan för höghus i kvarteret Frigg

Vill bygga rekordhögt i centrala Umeå

Folkbladet 13 Mars 2013 - HANS FORSMAN

Det finns planer på att bygga två lägenhetshus med 14 våningar i centrala Umeå. Det är tre fastighetsbolag som ligger bakom planerna.
– Vi vill göra något bra med kvarteret, säger Hans Westin på Umehem.

Det handlar om kvarteret Frigg som ligger mitt i centrala Umeå. I dagsläget består innergården av ett lågt företagshus som rymmer allehanda verksamheter och parkeringsplatser.

Det är tre fastighetsbolag som står bakom planerna som nu har lämnats in till kommunens planavdelning. Förutom Umehem, som äger fastigheten som vetter mot Nygatan, är det fastighetsbolagen Kedjan (Frimurarna) och Döbeln (Odd Fellow), vars fastigheter ligger mot Skolgatan.

Behov

Enligt förslaget är siktet inställt på 14 våningar. I så fall blir det ”rekord” i centrala Umeå. 13 våningar är dagens toppnotering.

– Vi kan inte bygga högre än andra hus. I stället handlar det om hur högt det är per våningsplan, säger Hans Westin.

Tonvikten ligger på bostäder.

– Vi tror att det finns behov av lägenheter i centrala Umeå, säger han.

Tanken är att de nedersta våningarna ska rymma handel, kontor och/eller föreningsverksamhet. Längre upp – från våning fyra – blir det lägenheter. Hur många kan det bli?

– Det är svårt att säga exakt, men räknar man fyra lägenheter per våning och 11 våningar så blir det 44 lägenheter per hus. Sammanlagt blir det uppemot 90 stycken, säger Westin.

Under jord

Fastighetsbolagen har lagt sig vinn om att behålla en luftighet i kvarteret så att ljuset ska kunna strömma in. Bland annat finns en gårdsplan mot Valandhuset (Buketten) inplanerad. Inglasade balkonger åt alla vädersträck ska också lyfta helhetsbilden. Vilka typer av lägenheter blir det?

– Det är för tidigt att säga. Det kan bli hyresrätter, ägarlägenheter eller kanske bostadsrätter. Det får vi prata ihop oss om senare, säger Westin.

En förutsättning för att projektet ska bli av är att man får anlägga parkeringsplatser under jord.

– Vi räknar med att få ut 110-120 stycken, säger Hans Westin.

Präglar stadsbilden

Just bilplatser kan komma att bli en tvistefråga när förslaget nu stoppas in i den kommunala papperskvarnen.

– Enligt översiktsplanen är det inte helt lysande att dra in bilar i centrala stan. Hur vi än gör ska vi inte äventyra luftmiljön, säger Tomas Strömberg på planavdelningen som nu får sätta tänderna i ärendet.

Vad säger du annars om planerna?

– Det är angeläget att tillföra staden ett mervärde som sätter sin prägel på stadsbilden. Sedan handlar det inte bara om gestaltning utan även om friytor och skuggning. Alla planer i centrala lägen är komplexa, säger Tomas Strömberg.

Bra initiativ

Åsa Ögren (S), ordförande i Byggnadsnämnden i Umeå, har inte sett förslaget, men tycker att initiativet är bra.

– Det är svårt att veta vart det landar, men det är fantastiskt bra med bostäder i centrum. Man ska också komma ihåg att det är ett attraktivt område för handel, säger hon.